Kako podesiti SSH ključeve

SSH ključevi omogućavaju sigurniji način prijave na server nego korišćenje samo lozinke, samo upareni ključevi omogućavaju pristup. Za razliku od lozinke, SSH ključeve je skoro nemoguće razbiti.

PROČITAJ VIŠE...


Vagrant homestead na Windows 10

Radno okruženje za razvoj web aplikacija je Linux. Moguće je naravno raditi i na MacOS i Win platformama ali s obzirom da su serveri na kojima će se aplikacije vrteti uglavnom Linux logično je da i razvoj bude na istoj.

PROČITAJ VIŠE...


Kreiranje novih virtualnih hostova na Nginx

Automatsko kreiranje novih virtualnih hostova na Nginx (Bash script)

PROČITAJ VIŠE...


Capistrano - deploy bez stresa ?!?

Svako ko je bar jednom u životu puštao novu verziju na produkciju zna koliku količinu stresa i angažovanja to nosi. Srećom postoje alati koji taj posao znato olakšavaju, jedan od njih je Capistrano.

PROČITAJ VIŠE...


Kako instalirati PHP 7.x, NGINX 1.9.x, MySQL & Laravel 5.x

Ubuntu 16.04, php7, nginx, mysql i laravel za manje od 30 minuta

PROČITAJ VIŠE...
© 2016 Vladimir Konrad · IT Works RS