Beograd, PIB:111303973, MB: 21458783
CENOVNIK USLUGA

Cena jednog obračunskog sata izvršene usluge iznosi 75 eur u dinarskoj protivvrednosti bez PDV. Cena sata se množi koeficijentom iz tabele prema vremenu izvršenja usluge:

 

Radni dan 09:00 - 17:00 Radni dan 06:00 - 09:00 17:00 - 22:00 Radni dan 22:00 - 06:00 Neradni dan Državni ili verski praznik
1 1,5 2 2

Dolazak kod klijenta na teritoriji Beograda se ne naplaćuje, a prvi sat se uvek računa kao pun sat(15min=1 RDS, 55min=1 RDS). Svaki sat nakon prvog se obračunava zaokruživanjem na 30 minuta (1h25min=1.5 RDS, 1h55min=2 RDS).
Za dolazak kod klijenta van Beograda naplaćuje se i vreme provedeno u putu od granice Beograda do lokacije klijenta (npr. BG-NS, vreme u putu je 1h x 75 eur) u normalnim uslovima vožnje uz poštovanje svih saobraćajnih propisa.

Osnov za obračunavanje su radni nalozi zaposlenih Konrad & Sohn koji su izvršili rad potpisani od strane Korisnika. Ukoliko je nemoguće Korisniku dostaviti radni nalog na potpis u papirnoj formi, isti će biti poslat e-mailom od strane zaposlenog Konrad & Sohn koji je rad izvršio. Ukoliko Korisnik u roku od 48h nema prigovor na poslati radni nalog, isti se ima smatrati potpisanim. Pored ad-hoc intervencija, Konrad & Sohn nudi i pakete usluga (ugovore o mesečnom održavanju) sa cenama nižim od standardnog cenovnika:.

Sati mesečno EUR/h
1 75
5 50
10 40
20+ 35

Broj neutrošenih sati iz jednog perioda (mesec) se prenosi u sledeći mesec, ali ne dalje od jednog meseca. Utrošeni sati preko ugovorenog broja se tarifiraju po punoj ceni. Prednost ugovora o mesečnom održavanju, osim nižih cena, jeste prioritetni odziv podrške, obaveštavanje Korisnika o promenama, unapređenjima softvera, mogućnost korišćenja ugovorenog broja sati za razvoj novih rešenja.

Cenovnik počinje da se primenjuje od 01.11.2023.